Living Lab Learning For The Future Dva 4056

Projecten

Hybride adaptieve leertechnologie

Meer leren

Een smartphonespel over Vikingen ontwikkelen om kinderen met dyslexie te helpen leren lezen en schrijven

Meer leren

Overgaan op virtual reality om mensen te helpen soft skills te leren

Meer leren

Gamification achter technologie welke helpt bij het beoordelen van de culturele fit tussen werknemer en werkgever

Meer leren

Kijken in hoeverre er sprake is van micro-adaptiviteit in de interactie tussen leerling en technologie, en tussen leraar en technologie

Meer leren

Studenten helpen met zelfregulerend leren

Meer leren