Living Lab Learning For The Future Dva 4163

Ons Team

Voortbouwend op elkaars specialistische kennis en professionele connecties werkt de groep wetenschappers en onderzoekers die betrokken zijn bij het Living Lab: Learning for the Future nauw samen. Deze verscheidenheid aan medewerkers om onderzoek uit te voeren en om problemen op te lossen op het gebied van toekomstgericht leren wordt ook geholpen door technologie - met name kunstmatige intelligentie.

Laten we kennismaken met het team:

Professor Harold Bekkering - Living Lab

Harold Bekkering is hoogleraar Cognitieve Psychologie aan de Radboud Universiteit en is gefascineerd door de werking van het menselijk brein en vooral hoe het menselijk leren mogelijk maakt. Hij wil een bijdrage leveren aan de samenleving door inzichten uit de wetenschap, van psychologie tot kunstmatige intelligentie, te implementeren in producten voor maatschappelijk welzijn. Harold is mededirecteur van het Living Lab: Learning for the Future, en een van de wetenschappers die betrokken is bij het onderdeel Leren en Onderwijs van Digitale Samenleving, een innovatief onderzoeksprogramma waarbij alle 14 Nederlandse universiteiten betrokken zijn, gefaciliteerd door de Vereniging van Nederlandse Universiteiten, de VSNU

Harold leidt het innovatieve spin-off bedrijf De Lerende Mens, dat een naam deelt met een boek waarvan hij co-auteur is. Harold is ook voormalig voorzitter van het Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour. Als gerespecteerd academicus is hij ook lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

Assistant Professor Inge Molenaar - Living Lab

Assistant Professor Inge Molenaar is vooral geïnteresseerd in technologische innovatie in het onderwijs die de ontwikkeling van het talent van studenten faciliteert. Haar onderzoek richt zich op de toepassing van data uit online leeromgevingen, apps en games om te begrijpen hoe de monitoring en controle van iemands leerproces zich in de loop van de tijd ontwikkelt. Inge is mededirecteur van het Living Lab: Learning for the Future. Inge, die de onderzoeksgroep Adaptive Learning van het Behavioural Science Institute van de Radboud Universiteit leidt, heeft verschillende subsidies ontvangen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), de Europese Unie en verschillende nationale instanties. Inge is lid van het Strategieteam en de Onderwijswerkgroep van de Nederlandse AI Coalitie (NLAIC) en is ook lid van de Expertgroep in Artificial Intelligence and Data in Education and Training van de Europese Commissie

Projectmanager Nils Müller heeft diploma's in wiskunde, filosofie, onderwijs en cognitieve neurowetenschappen. Zijn doctoraatsthesis onderzocht de opmerkelijke efficiëntie van het brein bij het leren wanneer er reeds bestaande kennis beschikbaar is. Aanvankelijk opgeleid als leraar, raakte Nils ontevreden over de empirische basis die ten grondslag ligt aan de meeste conventionele onderwijsadviezen. Dit zette hem ertoe aan om verder te duiken in de neurale mechanismen van het leren.

Met meer dan 15 jaar ervaring in diverse onderwijsomgevingen, gelooft Nils nu stellig dat we aanzienlijk betere leermogelijkheden voor alle studenten kunnen ontwerpen. Zijn werk bij het Living Lab Leren voor de Toekomst is erop gericht bij te dragen aan de ontwikkeling van een onderwijssysteem dat beter is toegerust om studenten voor te bereiden op toekomstige uitdagingen.

Mocht u vragen hebben over de pedagogische of didactische aspecten van het Living Lab, neem gerust contact op met Nils via nils.mueller@ru.nl. Bovendien, als u een student bent aan de Radboud Universiteit en onze missie spreekt u aan, dan nodigen we u uit om contact op te nemen. We zijn altijd op zoek naar studenten om het Living Lab mee vorm te geven en bij te dragen aan de creatie van inclusieve onderwijsomgevingen.

Manager Strategische Relaties Dorien Wellen studeerde Sociaal-Economische Geschiedenis en Communicatie. Daarnaast is ze manager Leren en Onderwijs voor het Digital Society Programme van de VSNU en coördinator van het tweedejaars vak Professional Skills op de afdeling AI van de Radboud Universiteit.

Dorien heeft de Knowledge & Technology Transfer afdelingen van het Radboudumc en de Radboud Universiteit opgezet en geleid, is verantwoordelijk voor financiering & subsidies, intellectueel eigendom & contractering, spin-offs & publiek-private samenwerking. Ook werkte ze als New Business Manager en PR-consultant.

Voor de Europese Commissie (EC) is Dorien expert op het gebied van innovatiethema's en beoordelaar van subsidies. Ze is lid van de NLAIC stuurgroep van ELSA Labs en voorzitter van de adviesraad van Enliven VR. Dorien was eerder medeoprichter van Health Valley en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Technology Transfer Professionals.

Voor lab-gerelateerde vragen over het Living Lab, neem contact op met onze lab coördinator Pascal de Water via pascal.dewater@ru.nl

Voor algemene vragen over het Living Lab, neem contact op met Eefje Mittendorff via eefje.mittendorff@donders.ru.nl