Living Lab Learning For The Future Dva 4056

HHAIR

Hybride systemen die kunstmatige en menselijke intelligentie combineren, om de vaardigheden in Zelfregulerend Leren (Self-Regulated Learning; SRL) van leerlingen te ontwikkelen.

Adaptive Learning Technologies (ALT) neemt alle monitoring en controle van iemands leervoortgang over, ook wel bekend als self-regulated learning (SRL). SRL kan worden uitgelegd als het begrijpen en beheersen van de eigen leeromgeving, inclusief doelstelling en motivatie. Zelfs de meest geavanceerde ALT's zijn echter niet in staat om leerlingen te ondersteunen bij self-regulated learning.

Maar wat als je nu een hybride ALT-systeem zou kunnen ontwerpen, ontwikkelen en evalueren dat menselijke en kunstmatige intelligentie combineert om jongeren te ondersteunen bij hun self-regulated learning?

Living Lab-onderzoekers die betrokken zijn bij het innovatieve HHAIR-project (Hybrid Human-AI Regulation)  project proberen een dergelijke oplossing te bedenken. Hierbij maken ze gebruik van een vast netwerk van contacten en gespecialiseerde expertise.

In het begin neemt het, net als gewone ALT, de regulatie van de leerling over, maar introduceert deze geleidelijk opnieuw als de leerling de nodige vaardigheden heeft ontwikkeld. Op deze manier ondersteunt HHAIR geoptimaliseerd leren en overdracht (deep learning) en ontwikkeling van SRL-vaardigheden voor levenslang leren. Dit project is baanbrekend in de ontwikkeling van de eerste hybride systemen om menselijke SRL-vaardigheden te trainen met AI.

Bovenstaande afbeelding visualiseert het ontwerp van de Learning Path-app die deel uitmaakt van het HHAIR-project. Bij het ontwerpen van de app hebben we de vier fasen van het COPES-model gevolgd, dat de interne regulatieprocessen beschrijft die leerlingen uitvoeren om hun leren te reguleren. In de eerste fase, de taakdefinitiefase, ontwikkelen leerlingen een begrip van de taak. Tijdens de doelstellingsfase stellen de leerlingen hun doelen en plannen ze hun leerproces. In de uitvoeringsfase voeren de leerlingen hun plannen uit en controleren en monitoren ze hun voortgang. In de adaptatiefase kan worden bijgestuurd wanneer de voortgang naar de doelen niet verloopt zoals gepland. Klik hier als je meer wilt lezen over de Learning Path-app.

HHAIR wordt gefinancierd door de European Research Council Starting Grant.