Genz

Good practice: pitching and reflecting better

Iedere nieuwsbrief lichten we een 'Good practice' van een van onze docenten uit, ditmaal: Peerfeedback aan de hand van rubrics van Dorien Wellen.

Iedere nieuwsbrief lichten we een 'Good practice' van een van onze docenten uit, ditmaal: Peerfeedback aan de hand van rubrics van Dorien Wellen.

Dorien Wellen was cursuscoördinator van Professional Skills 2, een tweedejaars bachelorcursus (>150 studenten) bij AI. De eerder gebruikte toetsvorm van dit vak (een tentamen met vragen over de gastsprekers) sloot niet aan bij de leerdoelen (gericht op vaardigheden). Dorien wilde de cursus en toetsing beter laten aansluiten bij de leerdoelen.

Omdat individuele feedback en begeleiding in kleine groepjes op de campus vanwege het aantal studenten moeilijk te realiseren waren, werd gekozen voor het introduceren van innovatieve online onderdelen zoals Pitch2Peer en het ePortfolio van Brightspace. Studenten kunnen met de online opdrachten veel meer oefenen met de vaardigheden die centraal staan in de cursus. Met Pitch2Peer oefenen studenten een pitch met hun eigen camera en krijgen ze op de uiteindelijke versie feedback van hun studiegenoten. In het ePortfolio reflecteren ze op hun ontwikkeling.

Benieuwd naar de effecten, tools, succesfactoren en tips van Dorien? Bekijk deze en andere Good practices op de Docentenpagina op Brightspace(verwijst naar een andere website). Deze space is alleen toegankelijk voor docenten.